Naar startpagina Info over Talent@werkplek en gebruik van de website Instrumenten Talent@werkplek Welkom (nieuwe) collega! Tips voor een duurzame implementatie Leidinggevende als duizendpoot! Groei sturen! Talent in volle bloei!
Home » Leidinggevende als duizendpoot! » Focus leidinggevende » Case 1

Case 1

Hoe zorg ik ervoor dat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt en dat deze verwachtingen ook worden ingelost?

Supervisor Tom  houdt systematisch een lijst bij van afspraken die hij met zijn medewerkers maakt. Hierop ziet hij dat één afspraak, met een deadline van 3 maanden geleden, niet nagekomen is. Geert vergat namelijk een analyse te maken van klachten en oorzaken, dit als aanzet naar oplossingen voor de bewuste klachten.

Tom besluit deze afspraak van naderbij te bekijken aan de hand van de agenda ‘Afspraak is afspraak!’.

Waar liep het fout? Tom controleert of de gemaakte afspraak wel SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden) geformuleerd is. De taak blijkt perfect meetbaar namelijk ‘2 oorzaken benoemen’. Echter, op vlak van ‘Specificiteit’ liep het mis: er was namelijk niet afgesproken hoe hij deze analyse moest aanleveren. Tom en Geert herformuleren aldus samen de taak. En ja, zoals afgesproken, krijgt Jan tegen de nieuwe deadline de gemaakte analyse… op papier!

Afspraken verlopen voortaan vlotter. Medewerkers weten duidelijk wat van hen verwacht wordt, waardoor verwarring, maar vooral ook frustratie, vermeden worden. Tom, als leidinggevende, leert hieruit dat hij bij volgende afspraken:

  • de SMART-criteria goed moet omschrijven én bewaken.
  • de opvolging zal visualiseren op een tijdslijn.

Case 2: Hoe herformuleer ik een afspraak met mijn medewerker om dubbel werk te vermijden?

Case 3: Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerker de verwachte output realiseert?

Case 4: Hoe giet ik onderlinge communicatie in een duidelijke afspraak?

Case 5: Hoe stimuleer ik mijn medewerker om meer verantwoordelijkheid op te nemen? 

Case 6: Hoe kom ik tot een win-win bij het delegeren van een eenvoudige taak?

Case 7: Hoe leer ik een taak uit handen geven?