Naar startpagina Info over Talent@werkplek en gebruik van de website Instrumenten Talent@werkplek Welkom (nieuwe) collega! Tips voor een duurzame implementatie Leidinggevende als duizendpoot! Groei sturen! Talent in volle bloei!
Home » Leidinggevende als duizendpoot!

Functioneren: leidinggevende als duizendpoot!

Om succesvol te kunnen zijn als bedrijf, moet je het functioneren van je medewerkers goed opvolgen. Een goede samenwerking komt pas echt tot stand wanneer er duidelijke afspraken gemaakt worden over het functioneren. Deze afspraken worden gedeeltelijk vooraf gemaakt (vb. in het functieprofiel of tijdens het functioneringsgesprek) maar veelal dienen afspraken ook gemaakt of bijgestuurd worden op de werkplek zelf. Neuzen van medewerker en leidinggevende komen op die manier in dezelfde richting te staan, het motiveert de medewerker om de opdracht goed uit te voeren en niet onbelangrijk: het is een voorname stap richting succes!

De leidinggevende, als ‘duizendpoot’ van het team, is hierin een sleutelfiguur. Hij/zij bepaalt, samen met het team, wie welke taken op zich neemt en tracht ook zijn/haar eigen werk zo goed mogelijk te managen.

Onderstaande vragenlijsten maken je attent op:

  • het belang van het delegeren  van uitdagende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • een cultuur van leren op de werkplek tijdens het werk zelf

Concrete handvaten voor het doelgericht delegeren van taken vind je in de agenda ‘Laat het los!’, terwijl de agenda ‘Afspraak is afspraak’ je helpt bij het maken van goede afspraken (en goede vrienden!).

Laat je organisatie lopen als een goed geoliede machine en laat je hierbij inspireren door de praktijkverhalen uit verschillende andere organisaties. Lees onder ‘Focus op HR’ hoe andere organisaties het functioneren van medewerkers bewaken. Onder ‘Focus op leidinggevende’ lees je welke stappen leidinggevenden concreet zetten op de werkvloer, met ondersteuning van de agenda’s.