Naar startpagina Info over Talent@werkplek en gebruik van de website Instrumenten Talent@werkplek Welkom (nieuwe) collega! Tips voor een duurzame implementatie Leidinggevende als duizendpoot! Groei sturen! Talent in volle bloei!
Home » Talent@Werkplek

Talent@Werkplek

Succesvolle organisaties maken het verschil door innovatiever, sneller en vindingrijker te zijn dan andere. Hiervoor doen zij continu beroep op de kennis en vaardigheden van hun medewerkers.

We vergeten maar al te vaak dat vele van deze competenties ontstaan en zich ontwikkelen op de werkplek. Medewerkers leren bij door te kijken naar hun collega’s, door instructies en feedback te krijgen, door samen te werken met een peter, door problemen op te lossen,…. Wie dit (h)erkent en in het werkproces leermogelijkheden ziet, kan dit leren in de organisatie stimuleren, sturen en verbeteren. De praktijk leert ons echter dat dit niet altijd vanzelfsprekend is.

De vragen die in Talent@Werkplek centraal staan, hebben betrekking op het aanspreken en inzetten van competenties op de werkplek: Hoe krijg je zicht op de sterke en zwakkere punten van de competentieontwikkeling in je organisatie? Hoe kunnen leidinggevenden het beste uit hun mensen halen? Hoe zorg je ervoor dat de competenties van de medewerkers zoveel mogelijk tot hun recht komen?
In wat volgt krijg je een zicht op de doelstelling van het project, de gekozen aanpak en de partners. Tevens vind je hier meer informatie over hoe deze website te gebruiken.