Naar startpagina Info over Talent@werkplek en gebruik van de website Instrumenten Talent@werkplek Welkom (nieuwe) collega! Tips voor een duurzame implementatie Leidinggevende als duizendpoot! Groei sturen! Talent in volle bloei!
Home » Talent@Werkplek » Doelstelling T@W

Doelstelling T@W

Talent@Werkplek wil direct leidinggevenden ondersteunen in hun rol als leidinggevende op de werkplek. Dit wil zeggen in hun coachingstaken: het begeleiden en motiveren van medewerkers en  het erkennen, inzetten en ontwikkelen van competenties van hun medewerkers.

Talent@Werkplek richt zich enerzijds tot de HR-medewerker(s) of de bedrijfsverantwoordelijke(n) van de organisatie, en anderzijds tot de direct leidinggevenden zelf. Volgende instrumenten werden ontwikkeld om met hen aan de slag te gaan.

  • De HR leidraad biedt inspiratie over hoe de instrumenten kunnen aansluiten op het bestaande (HR) beleid.
  • De Scan@Werkplek brengt sterke en verbeterpunten van competentieontwikkeling door leidinggevenden in kaart.
  • De Agenda’s@Werkplek, leidraden op (zakfor)maat voor de direct leidinggevenden, bevatten praktische tips om de competenties van het personeel op de werkvloer optimaal te benutten.
  • Als toemaatje geeft de brochure “Leren in een netwerk” informatie en advies voor het zelf opzetten van lerende netwerken.

Ben je op zoek naar instrumenten die een beperkte tijdsinvestering vergen van zowel HR-medewerker(s) of bestuurder(s) van de organisatie als van direct leidinggevenden? Die laagdrempelig zijn? Die direct resultaat opleveren? Neem dan snel een kijkje in het tuinhuis!

Alle instrumenten sturen aan op een vruchtbare dialoog tussen  HR-medewerker(s) of bedrijfsverantwoordelijken  en (eerstelijns)leidinggevenden, en vervolgens tussen deze leidinggevenden en hun medewerkers.