Naar startpagina Info over Talent@werkplek en gebruik van de website Instrumenten Talent@werkplek Welkom (nieuwe) collega! Tips voor een duurzame implementatie Leidinggevende als duizendpoot! Groei sturen! Talent in volle bloei!
Home » Leidinggevende als duizendpoot! » Focus leidinggevende » Case 7

Case 7

Hoe leer ik een taak uit handen geven?

In een Sociale Werkplaats krijgen mensen, die niet in het gewone arbeidscircuit terecht kunnen, de kans een volwaardige job uit te oefenen. Door medewerkers o.a. taken zelfstandig te laten uitvoeren, worden zij gestimuleerd om hun vaardigheden te ontwikkelen. Toch voeren de leidinggevenden in deze Sociale Werkplaats, nog vaak zelf taken uit, hoewel de medewerkers deze taken ook op zich kunnen nemen.

Als de HR-verantwoordelijke vraagt naar een taak die Inge, een van de leidinggevenden, beter zou kunnen delegeren, hoeft zij niet lang na te denken. Inge wil dat de medewerkers in het vervolg zelf de prijs bepalen van de merkenkledij die later in de winkelrekken van de kringwinkel zal hangen. Tot nu toe besliste zij, samen met de medewerkers, welke prijs een kledingstuk moet hebben. Inge hoopt dat zij deze taak op een vlotte manier kan delegeren naar de medewerkers. Daarom neemt zij, op aanraden van de HR-verantwoordelijke, de agenda ‘Laat het los!’ mee op de werkvloer, een agenda die haar helpt om taken te delegeren.

Inge vindt dat de medewerkers best zelf de prijs kunnen bepalen, zonder dat zij de eindbeslissing neemt. Zo leren ze onderling te overleggen en tot een gezamenlijk standpunt te komen. Dat verbetert de samenwerking binnen het team en tegelijkertijd leren de medewerkers van elkaar. Inge kan ondertussen tijd vrij maken voor andere taken. Inge en de medewerkers spreken af dat de medewerkers samen de merkkledij prijzen en nadien met haar de eindcontrole doen.

De medewerkers hebben de taken zeer goed alleen uitgevoerd, zij overlegden naar hartenlust en werkten goed samen. Inge kreeg ondertussen meer tijd om andere taken uit te voeren.
Inge is tevreden. Zonder de agenda had zij deze taak niet gedelegeerd. “Soms denk je dat het gemakkelijker is om het snel zelf te doen … maar wat hebben de medewerkers dan geleerd?”


Case 1: Hoe zorg ik ervoor dat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt en dat deze verwachtingen ook worden ingelost?

Case 2: Hoe herformuleer ik een afspraak met mijn medewerker om dubbel werk te vermijden?

Case 3: Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerker de verwachte output realiseert?

Case 4: Hoe giet ik onderlinge communicatie in een duidelijke afspraak?

Case 5: Hoe stimuleer ik mijn medewerker om meer verantwoordelijkheid op te nemen? 

Case 6: Hoe kom ik tot een win-win bij het delegeren van een eenvoudige taak?