Naar startpagina Info over Talent@werkplek en gebruik van de website Instrumenten Talent@werkplek Welkom (nieuwe) collega! Tips voor een duurzame implementatie Leidinggevende als duizendpoot! Groei sturen! Talent in volle bloei!
Home » Instrumenten Talent@werkplek » Scan@werkplek

Scan@werkplek

De Quick Scan (versie xlsx / versie xls) is een instrument om als HR-verantwoordelijke na te gaan in hoeverre leidinggevenden hun medewerkers op de werkplek stimuleren en begeleiden, en zo hun functioneren en ontwikkeling ondersteunen. 


De Uitgebreide Scan (versie xlsx / versie xls) bevraagt in negen korte vragenlijsten de leidinggevende zelf over volgende thema’s:

  1. Jouw rol als leidinggevende in het ondersteunen van talentontwikkeling
  2. Waarom en hoe leren medewerkers in deze organisatie?
  3. Stimuleren van het leren tijdens het werken
  4. Nieuwkomers motiverend inwerken
  5. Communicatie op de werkplek
  6. Opleiden op de werkplek
  7. Biedt de werkomgeving mogelijkheden tot leren?
  8. Effectief delegeren
  9. Ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden en ruimte voor creatief denken

Via de Uitgebreide Scan maak je zo de inzet van leidinggevenden op vlak van competentieontwikkeling zichtbaar én bespreekbaar.

De Quick Scan en Uitgebreide Scan willen het gesprek over competentieontwikkeling tijdens het werk op gang brengen. De thema’s die in de laagdrempelige scan minder scoren kunnen vervolgens na overleg in de praktijk worden aangepakt. Daar draait het immers om: het ‘leren’ bevorderen op de werkvloer zelf. Daarvoor kan men gebruik maken van de agenda’s.