Naar startpagina Info over Talent@werkplek en gebruik van de website Instrumenten Talent@werkplek Welkom (nieuwe) collega! Tips voor een duurzame implementatie Leidinggevende als duizendpoot! Groei sturen! Talent in volle bloei!
Home » Instrumenten Talent@werkplek » HR leidraad

HR Leidraad

De HR Leidraad is een instrument van Talent@Werkplek om de Scan@Werkplek en de Agenda@Werkplek in te bedden in de organisatie en het HR-beleid. Volg hiertoe een aantal eenvoudige stappen, beschreven in de leidraad. Op die manier krijgen je inspanningen om met je leidinggevende(n) aan de slag te gaan, een duurzaam in plaats van eenmalig karakter. Daarenboven blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat op elkaar afgestemde en in de organisatie ingebedde HRM-praktijken veel effectiever zijn in het verbeteren van de prestaties. 

Deze leidraad biedt:

  1. Eerst en vooral een schema om de gegevens m.b.t. strategie, structuur, cultuur en personeel van de organisatie scherp te stellen.
  2. Op deze wijze wordt duidelijk waarop het HR-beleid zich dient te focussen: welke thema’s zijn dominant binnen de organisatie, zijn kritisch voor haar succes? Hoe kan HR daaraan bijdragen?

Tenslotte bevat deze leidraad schema’s die duidelijk maken waar de scans en agenda’s in de eerder bepaalde prioriteiten van het HRM-beleid passen. Het doorlopen van deze HR Leidraad (versie docx / versie doc) is een aanrader, maar geen must! Je kan ook meteen met de instrumenten Scan@Werkplek en Agenda@Werkplek aan de slag.